Google Translate

nlenfrdees

Ranks

Kies hieronder de rank waar je meer over wilt weten om daar snel naar toe te gaan.
Coal

Iron
Gold
Diamond
Emerald
Fanatic
Fanatic +

De permissions van de rank zijn altijd die van de rank zelf plus die van de rank(s) daar boven.

Coal  

Deze rang en al deze commando's krijg je van ons!

Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes    4  15    
 Grond Claimen Wijs een stuk grond toe aan je eigen. Dit stuk grond zal beveiligd zijn tegen slopers. Zie deze link voor meer informatie. (Engels)      
zhorse mogelijkheid tot het beheren van paarden
Kits

Via /menu toegang de diverse kits

Voten

Mogelijkheid om op ons te voten en hiervoor rewards te ontvangen

Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
test
/back Ga terug naar de vorige locatie waar je een teleport hebt gebruikt
/balance Bekijk je banksaldo
/delhome [Home naam] Verwijder een “Home” locatie    
/help Geeft de eerste pagina van de help weer.
/home [Home naam] Ga naar een “Home” locatie. (Vanaf je 2e Home dien je de naam van de Home op te geven.
/is Begin of ga naar je SkyBlock
/ai Begin of ga naar je AcidIsland
/asg Ga naar SkyGrid en jump je eigen rond de wereld
/itemdb Geeft het itemnummer en namen weer van de item die je op dat moment in je hand hebt.
/list Geeft de spelers weer die op dat moment online zijn en de Rank van die speler
/mcmmo Geeft de standaard informatie weer van MCMMO. (ook de vervolg commando’s)
/motd Dit toont: The Message of the day (het bericht van de dag)
/msg Verstuur een whisper (privé bericht) naar een andere speler. (Alias hiervoor is /t [Spelernaam] [Bericht])(Gebruik /r om snel te antwoorden naar de gene die je als laatst whisperde)
/ping Controleer de reactietijd van de server
/realname Stel hiermee in wat je echte naam is
/rules Toont de regels van Just Minecraft
/seen [Spelernaam] Hiermee krijg je te zien wanneer de betreffende speler voor het laatst online is geweest of hoelang deze speler online is. Tevens evt. Nicknames.
/sethome Plaats een “Home” locatie
/spawn Dit commando teleporteert je naar de Spawn (Punt van binnenkomst)
/tpa Verstuur een teleporteer verzoek naar een speler (vb. /tpa [Spelernaam] ) Dit zal een verzoek versturen of jij mag teleporteren naar de speler in kwestie.
/tpaccept Accepteer een teleporteer verzoek.
/tpahere Verstuur een teleporteer verzoek naar een speler (vb. /tpahere [Spelernaam] ) Dit zal een verzoek versturen of
de speler in kwestie naar jou wilt teleporteren.
/tpdeny Weiger een teleporteer verzoek
/tptoggle Schakel de optie in of uit dat andere spelers naar je toe kunnen teleporteren of een teleporteer verzoek naar je kunnen sturen.
/warp Teleporteer je naar een van de warp punten. (vb. Noord, Oost, Zuid, West, etc. (voer alleen het commando /warp in om een lijst te zien met locaties)
/Redeem Ontvang je gespaarde MCMMO Tokens.  
/rtp of /wild

Telepoteer je zelf naar een random locatie op de server

(1x per uur met een maximum van 5x)

/th list

Geeft een overzicht van active treasurehunts

/afk

Laat zien dat je niet actief bent met je game

/prewards

Overzicht en claimen van online time rewards

/menu

Geeft toegang tot een menu met verschillende mogelijkheden

/zh

Geeft toegang tot het beheeren van je paarden en stallen

/vote

geeft je de URL met de diverse vote links

/vote claim <aantal/all>

Claim hier je vote rewards na het voten

/dispose

opent een scherm om items die je niet langer nodig hebt te kunnen vernietigen

/ci of /clear

verwijderd alle items uit je inventory

Iron  

Vereist
         

Powerlevel
Alchemy
Fishing
Repair
Swords
Mining

 500
25
25
50
50
100

 

       
Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes    6  15    
verkopen van spullen via globalshopzie de warp "Handel en info Centrum"
Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
test
/baltop Laat zien wie de rijkste stinkers… uhhh… spelers zijn
/buyclaimblocks Koop Claimblocks voor € 500 per stuk
/mail Het basis commando voor in-game post. Je kan post ontvangen en versturen. Gebruik dit commando om te zien wat de overige mogelijkheden zijn.
/nick [Gewenste naam] Pas je naam aan naar een gewenste alias
/money pay [Spelernaam][Bedrag]  Betaal het gewenste bedrag aan een andere speler naar keuze
/sell hand Verkoop het item wat je op dat moment in je hand hebt.
/sell blocks Verkoop alle blocks die je in je inventory hebt
/sellclaimblocks verkoop je claimblocks voor € 50.
/sit Gebruik die vierkante billen waar ze voor gemaakt zijn.
/worth Laat zien hoeveel het item waard is wat je nu in je handen hebt. (Werkt alleen als de server dat item ook koopt)

 

Gold  

Vereist
         
Powerlevel
Alchemy
Fishing
Archery
Repair
Unarmed
Excavation

1500
50
50
75
100
100
125

       
Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes    8  15    
Spawners Minen en plaatsen
Gebruik van kleuren gebruik van kleuren in anvils en boeken
Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
test
/near Laat zien welke speler(s) er bij jou in de buurt is/zijn 
Maximaal 100 blocks
/workbench of /craft Laat de werktafel zien om je spullen op te maken. (Niet een werktafel om neer te zetten)
/chestsort of /sort Aan of uit zetten om je chesten automatisch op alfabetische volgorde te sorteren
/bottle get [aantal of max] Ga je gevaarlijke expeditie en wil je je XP veilig bewaren ?
Dan is dit ideaal voor jouw
/setclaimflag [flag] Zet speciale flags op je claim zoals een Enter en Leave messages

Voor beschikare flags doe "/setclaimflag help"
Voor uitleg over de flags klik hier
/UnsetClaimFlags [flag] Verwijder claimflags als je ze niet langer actief wilt hebben
/ListClaimFlags Geeft een overzicht van ClaimFlags

Diamond  

Vereist
         
Powerlevel
Alchemy
Fishing
Repair
Acrobatics
Axes
Woodcutting
3000
100
100
200
150
150
250
       
Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes    10  15    
ArmorStand Editor Zet een armor stand neer, tuig hem op
Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
test
/enderchest of /ec Toont je Enderchest
/feed hersteld je honger.
/top Teleporteert je naar de hoogste blokken waar je op kan staan. (in een 1×1 radius)
/pos Laat je positie zien in de wereld
/armorstand Kijk naar de armorstand en pas hem aan naar eigen wens

Emerald  

Vereist
         
Powerlevel
Alle Skills
10000
400
       
Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes 20  20  15    
Boost 10% meer MCMMO XP
Spawners Verander Spawners met MobEggs
Shulker openen Houd de shulker in je hand en doe SHIFT+Rechtklik om hem te openen
(Hoeft niet neergezet te worden)
Painting scrollen Kijk naar de painting en doe een shift+Rechtsklik met lege handen om vervolgens te kunnen scrollen door de paintings
En bevestig met rechtsklik om hem vast te zetten
Chatten in kleur Gebruik van kleurcodes in de chat om kleur te geven aan je gesprek
Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
/heal Hersteld je health en honger          
/fly Is het een vogel of een vliegtuig?
Nee jij bent het die door de lucht heen zoeft
/me [Bericht]

Zeg iets als je zelf in chat bijvoorbeeld
/me gaat slapen
wordt vertaalt als

*Marcoonline gaat slapen

/tp [Spelernaam] Teleporteert je naar de opgegeven spelers.

Werkt alleen als tptoggle niet is uitgeschakeld
/flyspeed Verhoog je flyspeed tot maximaal 2

Fanatic  

Vereist
         
Powerlevel
Alle Skills
20.000
750
       
Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes 50  50  15    
Boost 50% meer MCMMO XP
Headsinventory Om het nog makkelijker te maken decoratieve skulls te vinden en te gebruiken.
AFK Geen autokick bij AFK.
Houd hierbij rekening met de regels.
ClaimFlags Zet het weer of de tijd van de claim vast op 1 punt
Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
/god Verander jezelf in GOD!!! Nee, je bent gewoon onsterfelijk.          
/hat Zet het item in je handen op je kop! ohhhh... wat moooooi!
/invsee [Spelernaam] Bekijk de inventory van de opgegeven speler
/jump Spring vooruit in de richting die je kijkt
maximaal 50 blocks
/ptime Verandert de client game tijd. (LET OP, Het lijkt dag, maar de monsters spawnen nog steeds als het nacht is en zullen ook aanvallen)
/ptime reset ga terug naar server time
/pweather Hou je van regen of heb je er een hekel aan ?
Verrander dan je lokale weer naar jou keuze
/pweather reset Ga terug naar het weer van de server
/vanish of /v Verdwijn als sneeuw voor de zon
/headsinv category <name> Verander <name> voor de door jou gewenste categorie en krijg een overzicht van de bekende skulls
/headsinv category all Laat alle beschikbare skull's zien in 1 lange lijst
/headsinv cat: Geeft een overzicht van beschikbare categorieën en laat deze vervolgens open
/playerhead <playername> Geeft je de skull van een speler zelfde effect als /skull
/myhead Geeft je je eigen skull 
/repair hand Repareer het item dat je in je hand hebt.

Fanatic +  

Vereist
         

Powerlevel
Alle Skills

 40.000
1000

       
Mogelijkheden
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
Aantal homes Ongelimiteerd


Ongelimiteerd

 15
Boost Gehalveerde cooldown (wachttijd) van mcmmo skills
  33% meer kans op lucky mcmmo events (zoals rolled bij acrobatics) 
  Altijd meer mcmmo tokens en claimblocks bij elke vote 
Petblocks Neem een huisdier mee op pad
VIP Toegang Toegang tot de VIP server 
IDisguise wordt nu een mob naar keuze en neem je vrienden in de maling
spawners Minen nu je spawers zonder SilkTouch
             
Commando's
survival
VIP
creative
Gevangenis
pretpark
/disguise help Geeft een overzicht van mogelijkheden en type mobs die gekozen kan worden
/disguise Mobtype Verrander je zelf in de gekozen Mob bijvoorbeeld /disguise bat doet je vermommen als vleermuis
/undisguise Haal je vermomming weg en ben weer zichtbaar in je normale skin
/disguise status Laat zien wat je huidige vermomming is
/petblocks Open je huisdier menu
Youtube Video