Google Translate

nlenfrdees

Ranks

Kies hieronder de rank waar je meer over wilt weten om daar snel naar toe te gaan.
Coal

Iron
Gold
Diamond
Emerald
Fanatic
Fanatic +

De permissions van de rank zijn altijd die van de rank zelf plus die van de rank(s) daar boven.

Coal  

Deze rang en al deze commando's krijg je van ons!

Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 4          
 Grond Claimen Wijs een stuk grond toe aan je eigen. Dit stuk grond zal beveiligd zijn tegen slopers. Zie deze link voor meer informatie. (Engels)          
Signs maken Disposal  
Signs breken Disposal
Signs gebruiken Disposal, balance, enchant, info, time, weather, warp
Chestshop Kopen, verkopen
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/back Ga terug naar de vorige locatie waar je een teleport hebt gebruikt
/balance Bekijk je banksaldo
/claimkit Krijg de items die je nodig heb om een gebied te claimen (toe te eigenen). Hier zit ook een boek met uitleg bij.
/delhome [Home naam] Verwijder een “Home” locatie    
/help Geeft de eerste pagina van de help weer.
/helpop Vraag hulp direct aan de staffleden
/home [Home naam] Ga naar een “Home” locatie. (Vanaf je 2e Home dien je de naam van de Home op te geven.
is Begin of ga naar je SkyBlock
/itemdb Geeft het itemnummer en namen weer van de item die je op dat moment in je hand hebt.
/list Geeft de spelers weer die op dat moment online zijn en de Rank van die speler
/mcmmo Geeft de standaard informatie weer van MCMMO. (ook de vervolg commando’s)
/motd Dit toont: The Message of the day (het bericht van de dag)
/msg Verstuur een whisper (privé bericht) naar een andere speler. (Alias hiervoor is /t [Spelernaam] [Bericht])(Gebruik /r om snel te antwoorden naar de gene die je als laatst whisperde)
/ping Pong (Controleer de reactietijd van de server)
/realname Stel hiermee in wat je echte naam is
/rules Toont de regels van Just Minecraft
/seen [Spelernaam] Hiermee krijg je te zien wanneer de betreffende speler voor het laatst online is geweest of hoelang deze speler online is. Tevens evt. Nicknames.
/sethome Plaats een “Home” locatie
/spawn Dit commando teleporteert je naar de Spawn (Punt van binnenkomst)
/tpa Verstuur een teleporteer verzoek naar een speler (vb. /tpa [Spelernaam] ) Dit zal een verzoek versturen of jij mag teleporteren naar de speler in kwestie.
/tpaccept Accepteer een teleporteer verzoek.
/tpahere Verstuur een teleporteer verzoek naar een speler (vb. /tpahere [Spelernaam] ) Dit zal een verzoek versturen of
de speler in kwestie naar jou wilt teleporteren.
/tpdeny Weiger een teleporteer verzoek  
/tptoggle Schakel de optie in of uit dat andere spelers naar je toe kunnen teleporteren of een teleporteer verzoek naar je kunnen sturen.
/warp Teleporteer je naar een van de warp punten. (vb. Noord, Oost, Zuid, West, etc. (voer alleen het commando /warp in om een lijst te zien met locaties)
/Redeem Ontvang je gespaarde MCMMO Tokens.    

Iron  

Vereist
               

Powerlevel
Alchemy
Fishing
Repair
Swords
Mining

 500
25
25
50
50
100

 

             
Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 6          
 EggCatcher Mobs vangen met eieren meer info vind je hier          
Chestshop Zelf shops maken Klik hier voor een uitleg video  
Gapples Zelf gouden appels maken
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/balancetop Laat zien wie de rijkste stinkers… uhhh… spelers zijn
/buyclaimblocks Koop Claimblocks voor $ 25 per stuk
/ignore Zet een speler op je “Negeer” lijst.
/ironkit Geeft je een set met Iron Tools (Sword, Axe, PickAxe etc.)    
/mail Het basis commando voor in-game post. Je kan post ontvangen en versturen. Gebruik dit commando om te zien wat de overige mogelijkheden zijn.
/nick [Gewenste naam] Vraag hulp direct aan de staffleden
/pay [Spelernaam][Bedrag]  Ga naar een “Home” locatie. (Vanaf je 2e Home dien je de naam van de Home op te geven.
/sell "parameter Hand: Verkoop het item wat je op dat moment in je hand heb (en alle items van dat type in je tas)
Parameter All: Verkoopt alles in je inventory (DUS OOK WAT JE AAN HEBT!)
!!LET OP!! Fouten gemaakt met dit commando zijn voor eigen kosten.Staff zal hier NIETS in vergoeden."
/sellclaimblocks Geeft het itemnummer en namen weer van de item die je op dat moment in je hand hebt.
/sit Gebruik die vierkante billen waar ze voor gemaakt zijn.
/worth Laat zien hoeveel het item waard is wat je nu in je handen hebt. (Werkt alleen als de server dat item ook koopt)
/greenhouse Maak op je eigen eiland verschillende biomes in kassen. voor meer informatie zie greenhouse0

 

Gold  

Vereist
               
Powerlevel
Alchemy
Fishing
Archery
Repair
Unarmed
Excavation

1500
50
50
75
100
100
125

             
Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 8        
Spawners Minen en plaatsen
  Vanaf nu is het ook mogelijk om in de shop op Spawn spawners te kopen                
                   
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/compass Geeft je een Compas in je tas. (of hand)                
/near Laat zien welke speler(s) er bij jou in de buurt is/zijn
/workbench Laat de werktafel zien om je spullen op te maken. (Niet een werktafel om neer te zetten)

Diamond  

Vereist
               
Powerlevel
Alchemy
Fishing
Repair
Acrobatics
Axes
Woodcutting
3000
100
100
200
150
150
250
             
Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 10        
ArmorStand Editor Zet een armor stand neer, tuig hem op, neem een flint in je hand, klik met links in de lucht en kom in een menu terecht waarbij je je hele armor stand manier van staan kan veranderen. (Kijk hier voor meer informaite)
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/depth Geeft weer hoeveel blokken je boven of onder zee level zit                
/enderchest Toont je Enderchest
/getpos Geeft je positie in de wereld
/heal Dit commando hersteld je leven (hartjes) en hersteld je honger.
/top Teleporteert je naar de hoogste blokken waar je op kan staan. (in een 1×1 radius)

Emerald  

Vereist
               
Powerlevel
Alle Skills
10000
400
             
Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 20        
Boost 10% meer MCMMO XP
Spawners Verander Spawners met MobEggs
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/feed Hersteld je honger naar een volledige bar                
/fly Is het een vogel of een vliegtuig?
Nee jij bent het die door de lucht heen zoeft
/me [Bericht]

Zeg iets als je zelf in chat bijvoorbeeld
/me gaat slapen
wordt vertaalt als

*Marcoonline gaat slapen

/rtp Teleporteerd je naar een random plek in de wereld
/tp [Spelernaam] Teleporteert je naar de opgegeven spelers.

Werkt alleen als tptoggle niet is uitgeschakeld

Fanatic  

Vereist
               
Powerlevel
Alle Skills
20.000
750
             
Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 20        
Spawners Veranderen d.m.v. het /ss commando
Signs maken / breken / gebruiken Repair
Geo-IP Zie waar mensen vandaan komen zodra ze Joinen (Indien beschikbaar)
Boost 50% meer MCMMO XP
Headsinventory Om het nog makkelijker te maken decoratieve skulls te vinden en te gebruiken.
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/god Verander jezelf in GOD!!! Nee, je bent gewoon onsterfelijk.                
/hat Zet het item in je handen op je kop! ohhhh... wat moooooi!
/invsee [Spelernaam] Bekijk de inventory van de opgegeven speler
/jump Spring vooruit in de richting die je kijkt
/ptime Verandert de client game tijd. (LET OP, Het lijkt dag, maar de monsters spawnen nog steeds als het nacht is en zullen ook aanvallen)
/skull [Spelernaam] Maak een Skull (decoratieblok die eruit ziet als een van de spelers)
/vanish Verdwijn als sneeuw voor de zon
/headsinv category <name> Verander <name> voor de door jou gewenste categorie en krijg een overzicht van de bekende skulls
/headsinv category all Laat alle beschikbare skull's zien in 1 lange lijst
/headsinv cat: Geeft een overzicht van beschikbare categorieën en laat deze vervolgens open
/playerhead <playername> Geeft je de skull van een speler zelfde effect als /skull
/myhead Geeft je je eigen skull 

Fanatic +  

Vereist
               

Powerlevel
Alle Skills

 40.000
1000

             
Mogelijkheden
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
Aantal homes 150
Boost Gehalveerde cooldown (wachttijd) van mcmmo skills
  33% meer kans op lucky mcmmo events (zoals rolled bij acrobatics) 
  Altijd meer mcmmo tokens en claimblocks bij elke vote 
VIP Toegang Toegang tot de VIP server 
IDisguise wordt nu een mob naar keuze en neem je vrienden in de maling
Commando's
survival
VIP
eiland
games
creative
UHC
Gevangenis
test
/disguise help Geeft een overzicht van mogelijkheden en type mobs die gekozen kan worden
/disguise Mobtype Verrander je zelf in de gekozen Mob bijvoorbeeld /disguise bat doet je vermommen als vleermuis
/undisguise Haal je vermomming weg en ben weer zichtbaar in je normale skin
/disguise status Laat zien wat je huidige vermomming is