GriefDefender

 

Op onze survival server heb je de mogelijkheid om je eigen bouwwerken extra te beschermen middels een claim.
Een claim maken kan heel eenvoudig door gebruik te maken van het gouden schepje.

Command Omschrijving
/GD Abandon claim Verwijder de claim waarin je op dat moment staat 
/GD trust Player <playername> | Public <Accessor | container | builder | manager>

Accessor: Geef een speler toegang tot je claim en om gebruik te maken van je bed
Container: geef een speler toegang je kisten, farmlands, buttons en levers
Builder: geef een speler de mogelijkheid om alles te kunnen in je claim
Manager: geeft een speler de mogelijkheid om je claim te beheren

/GD UnTrust player <player>| Public

Verwijderd de trust van een speler uit je claim

/TrustList

geeft een overzicht van de uitgedeelde trusts per categrory

/subdividedClaims

wijzig je claim mode naar subclaim om een aanpaste claim te maken met daarin aparte permissions

/Basicclaim

Wijzig je claimmode terug naar de basis claims

/permissionTrust

zie /GD trust Player <playername>

/gd abandon all

verwijder al je claims in 1 keer

/buyblocks <aantal>

breid je claimblocks uit door extra blocks te kopen van ingame money

/sellblocks <aantal>

verkoop het gewenste aantal claimblocks

 

De orginele wiki van de plugin vind je hier: https://github.com/bloodmc/GriefDefender/wiki/Getting-Started 

Copyright © 2021